PUNKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2010 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) uczestnictwo w kursie medycznym WSPÓŁCZESNE LECZENIE CHOROBY HEMOROIDALNEJ upoważnia do uzyskania 6 punktów edukacyjnych