KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prezes PKK TN

Dr n. med. Przemysław Ciesielski

PATRONAT NAUKOWY