OPŁATY

200 zł

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach oraz poczęstunek w formie lunchu

opłata zjazdowa dla członków PKK TN

250 zł

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach oraz poczęstunek w formie lunchu

opłata zjazdowa dla pozostałych uczestników

REJESTRACJA

    Dane do faktury