KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY

Prof. Małgorzata Kołodziejczak
Dr Przemysław Ciesielski 

CZŁONKOWIE

Tomasz Bartnicki
 Ewa Bielak
dr Agnieszka Kucharczyk 

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY: 
Prof. Małgorzata Kołodziejczak

dr Przemysław Ciesielski
 dr Piotr Diuwe 

 dr Szymon Głowacki
dr Paweł Grochowicz 

prof. Tomasz Kościński
dr Agnieszka Kucharczyk 

dr Emilia Kudlicka
dr Dorota Nowicka 

dr Aneta Obcowska – Hamerska
dr Rafał Przybylski 

prof. Maciej Socha
dr Karolina Wawiernia
dr Anna Wiączek 

Członkowie Komitetu Naukowego zostali wymienieni w kolejności alfabetycznej