KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
Prof. Małgorzata Kołodziejczak
Dr Przemysław Ciesielski 
członkowie

Tomasz Bartnicki

Ewa Bielak

dr Agnieszka Kucharczyk 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
Prof. Małgorzata Kołodziejczak
Dr Przemysław Ciesielski 
członkowie

dr Radosław Cylke

dr Piotr Diuwe

dr Sławomir Glinkowski

dr n.med. Szymon Głowacki

dr Paweł Grochowicz

dr Fabian Kamiński

dr Andrzej Kluciński

 dr Jacek Kowalczyk

dr Agnieszka Kucharczyk

dr Aneta Obcowska – Hamerska

dr Wacław Warzecha

 dr Karolina Wawiernia

dr Anna Wiączek