PROGRAM NAUKOWY

08.30 - 09.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.00

ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW, WPROWADZENIE 

prof. Małgorzata Kołodziejczak 

09.00 - 10.30

CZĘŚĆ I -  Metody zachowawcze i alternatywne

Leczenie zachowawcze-proponowany algorytm postępowania

dr Anna Wiączek; dr Paweł Grochowicz

Wybrane alternatywne metody leczenia: Obliteracja i ablacja polimerowa

dr Wacław Warzecha; dr Piotr Diuwe

Wybrane alternatywne metody leczenia: Metoda laserowa

dr n. med. Sławomir Glinkowski

Dyskusja

10.30 - 11.00

CZĘŚĆ II -  Leczenie operacyjne             

Operacja MIlligana - Morgana- jak ja to robię – projekcja filmowa

prof. Małgorzata Kołodziejczak

Operacja Fergusona –jak ja to robię - projekcja filmowa

dr Przemysław Ciesielski

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.30

Leczenie choroby hemoroidalnej u nietypowego pacjenta

Pacjent z zespołem nabytej obniżonej odporności zakażony wirusem HIV

dr Aneta Obcowska – Hamerska

Pacjent z nieswoistym zapaleniem jelit

dr Karolina Wawiernia

Pacjent po przeszczepie narządu

dr Radosław Cylke

Pacjent na lekach przeciwkrzepliwych

dr Andrzej Kluciński

Pacjentka ciężarna i w okresie okołoporodowym

prof. Małgorzata Kołodziejczak

Pacjent z chorobą hemoroidalną na ostrym dyżurze

dr Szymon Głowacki

Dyskusja

13.00 - 14.00

LUNCH

14.00 - 14.30

CZĘŚĆ IV - Co nowego?

Relacja z Masterclass 2023

dr Agnieszka Kucharczyk

Przegląd najnowszych publikacji z zakresu leczenia choroby hemoroidalnej

dr Przemysław Ciesielski

14.30 - 15.00

CZĘŚĆ V - Powikłania

Powikłania choroby i leczenia choroby hemoroidalnej - prezentacja przypadków uczestników kursu

prof. Małgorzata Kołodziejczak; dr Jacek Kowalczyk; dr Fabian Kamiński

15.00 - 15.30

CZĘŚĆ VI 

Dyskusja nad proponowanym algorytmem leczenia choroby hemoroidalnej

prof. Małgorzata Kołodziejczak; dr Paweł Grochowicz; dr Przemysław Ciesielski

15.30

PODSUMOWANIE, ROZDANIE CERTYFIKATÓW