KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

PATRONAT NAUKOWY