KONKURS DLA MŁODYCH CHIRURGÓW 

Zapraszamy młodych chirurgów do uczestnictwa i do zgłaszania swoich prac, z których najbardziej interesujące zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w formie wykładów w osobnej sesji. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda (3000 PLN) w formie dofinansowania na wybrane szkolenie chirurgiczne.   

REGULAMIN

1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

Prosimy o przesłanie prac konkursowych w formie abstraktu (streszczenia) do dnia 01.09.2022 r.   

2. ADRES SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

drprzemyslawciesielski@gmail.com

3. PLAN ABSTARKTU (STRESZCZENIA) PRACY KONKURSOWEJ - WYTYCZNE:  

  • tytuł pracy w języku angielskim i polskim
  • imię i nazwisko Autora lub Autorów
  • nazwa/nazwy instytucji, z której pochodzi Autor/Autorzy pracy (afiliacja), adres Autora odpowiedzialnego za korespondencję (powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mail)
  • streszczenie pracy  o objętości od minimalnie 1000 do maksymalnie 2000 znaków z podziałem na części: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski i znaczenie słowa kluczowe

4. PARAMETRY TECHNICZNE PRACY KONKURSOWEJ - WYTYCZNE  

  • format A4
  • marginesy po 2,5 cm od góry, dołu, strony lewej i prawej
  • czcionka prosta wielkości 12 pkt.,  z odstępami 1,5 wiersza